BIZ hakda

“Guangdong AiPower New Energy Technology Co., Ltd.” elektrik ulagy (EV) zarýad beriş pudagynda agalyk ediji güýç hökmünde ýüze çykýar we litiý batareýasynyň zarýad berijilerinde öňde barýar.Syýahatymyz 2015-nji ýylda ep-esli hasaba alnan maýa 14,5 million ABŞ dollary bilen başlandy;“AiPower” gözleg we ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty bökdençsiz birleşdirýän giňişleýin kärhana.OEM / ODM mümkinçiliklerimiz arkaly dünýädäki müşderilere hyzmatlarymyzy giňeltmek bilen buýsanýarys we DC zarýad beriş stansiýalary, AC EV zarýad berijiler, litiý batareýalary, litiý batareýa zarýad berijileri, AGV batareýa güýçlendirijisi ýaly dürli önümleri hödürleýäris.

“AiPower” -de, senagat görkezijilerini täzeden kesgitlemek, önümiň iň ýokary derejesini yzygiderli yzarlamak we müşderilerimize ajaýyp tejribe hödürlemek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz, 75 patenti we innowasiýalara wepalylygy bilen ajaýyp portfel arkaly aýdyň görünýär.Bu islegleri amala aşyrmak üçin, ISO9001, ISO45001, ISO14001 we IATF16949 şahsyýetnamalary bilen buýsanç bilen tassyklanan Dongguanda 20,000 inedördül metrlik iň täze desgany ulanýarys.Ygtybarly gözleg we önümçilik mümkinçilikleri bilen güýçlendirilen AiPower, BYD, HELI, SANY, XCMG, GAC MITSUBISHI, LIUGONG, LONKING we başgalar ýaly dünýä belli markalar bilen üýtgewsiz hyzmatdaşlygy ýola goýýar.

Has giňişleýin gör

Önüm çyzyklary

index_main_imgs

GÖRNÜŞLER

Awtomatlaşdyrylan ulag
Awtomatlaşdyrylan ulag
Köpräk oka
Elektrik howa iş platformasy
Elektrik howa iş platformasy
Köpräk oka
Elektrik arassaçylyk ulagy
Elektrik arassaçylyk ulagy
Köpräk oka
Elektrikli awtoulag
Elektrikli awtoulag
Köpräk oka
Elektrik Forklift
Elektrik Forklift
Köpräk oka
senagat şekilleri

Işewür hyzmatdaşlar

hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
xcmg
hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
HABARLAR

Iň soňky habarlar

15

2023-nji noýabr

10

2023-nji noýabr

08

2023-nji noýabr

01

2023-nji noýabr

01

2023-nji noýabr

Eýran täze energiýa syýasatyny durmuşa geçirýär: Ösen zarýad infrastrukturasy bilen elektrik ulag bazaryny ösdürmek

Täze energiýa pudagynda öz ornuny berkitmek maksady bilen, Eýran öňdebaryjy zarýad beriş stansiýalaryny oturtmak bilen birlikde elektrik ulagy (EV) bazaryny ösdürmek baradaky giňişleýin meýilnamasyny mälim etdi.Bu ägirt uly başlangyç, Eýranyň täze energiýa polisiniň bir bölegi hökmünde gelýär ...

Has giňişleýin gör
Eýran täze energiýa syýasatyny durmuşa geçirýär: Ösen zarýad infrastrukturasy bilen elektrik ulag bazaryny ösdürmek
Geljekki logistika güýjüne täzeçillik ýoly - “Aipower” zarýad beriji sütünler we litiý batareýasynyň akylly zarýad beriji enjamlary ajaýyp görnüşde açyldy (CeMAT ASIA 2023)

09-njy noýabr 23-nji oktýabr, Şanhaý täze halkara sergi merkezinde köp garaşylýan Aziýa halkara logistika tehnologiýasy we ulag ulgamlary sergisi (CeMATASIA2023) açyldy.“Aipower New Energy”, düşünmekde öňdebaryjy hyzmat üpjün edijisine öwrüldi ...

Has giňişleýin gör
Geljekki logistika güýjüne täzeçillik ýoly - “Aipower” zarýad beriji sütünler we litiý batareýasynyň akylly zarýad beriji enjamlary ajaýyp görnüşde açyldy (CeMAT ASIA 2023)
Japanaponiýanyň zarýad beriş infrastrukturasy düýpli ýeterlik däl: Ortaça 4000 adamyň bir zarýad üýşmesi bar

NOV.17.2023 Habarlara görä, şu hepde geçirilen Japanaponiýa hereket sergisinde köp sanly elektrik ulagy peýda boldy, ýöne Japanaponiýa hem zarýad beriş enjamlarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar.“Enechange Ltd.” -iň maglumatlaryna görä, Japanaponiýada her 4000 adam üçin ortaça bir zarýad beriş stansiýasy bar ...

Has giňişleýin gör
Japanaponiýanyň zarýad beriş infrastrukturasy düýpli ýeterlik däl: Ortaça 4000 adamyň bir zarýad üýşmesi bar
Chargewropa zarýad bekediniň bazaryň geljegi

2023-nji ýylyň 31-nji oktýabry Daşky gurşaw meseleleriniň artmagy we dünýä awtoulag pudagynyň üýtgemegi bilen dünýäniň ýurtlary täze energiýa ulaglaryna syýasaty goldamagy güýçlendirmek üçin çäreleri girizdiler.Energyewropa, täze energiýa ulaglary üçin ikinji uly bazar hökmünde ...

Has giňişleýin gör
Chargewropa zarýad bekediniň bazaryň geljegi
Elektrik forkliftiňiz üçin dogry LiFePO4 batareýasyny nädip saýlamaly

2023-nji ýylyň 30-njy oktýabry Elektrik göterijiňiz üçin dogry LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) batareýasyny saýlanyňyzda, göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.Olara şular girýär: Naprýatageeniýe: Elektrik forkliftiňiz üçin zerur naprýa .eniýäni kesgitläň.Adatça, forkliftler 24V, 36V ýa-da 48V ulgamlarda işleýär ....

Has giňişleýin gör
Elektrik forkliftiňiz üçin dogry LiFePO4 batareýasyny nädip saýlamaly